سرورهای مچ کالاف دیوتی 4

بدون لگ - کیفیت بالا - کیفیت شرط اول ماست

سرور مچ 12 نفره


 
ریال129,000ریال
月繳

   سرور ایران

   آپتایم 99.9%

   مدت تحویل 1 الی 3 ساعت

   دسترسی GSManager-Rcon-Adminmod

   پنل تحت وب دارد

   پورت دلخواه

سرور مچ 14 نفره


 
ریال159,000ریال
月繳

   سرور ایران

   آپتایم 99.9%

   مدت تحویل 1 الی 3 ساعت

   دسترسی GSManager-Rcon-Adminmod

   پنل تحت وب دارد

   پورت دلخواه

سرور مچ 16 نفره


 
ریال180,000ریال
月繳

   سرور ایران

   آپتایم 99.9%

   مدت تحویل 1 الی 3 ساعت

   دسترسی GSManager-Rcon-Adminmod

   پنل تحت وب دارد

   پورت دلخواه