سرورهای مجازی اینترنت ایران

بدون لگ - کیفیت بالا - کیفیت شرط اول ماست

پلان مقدماتی


 
380,000ریال
ماهانه

   تحویل فوری

   رم: 1 گیگابایت

   پردازنده: 1 هسته

   هارد: 20 گیگ SSD

   ترافیک : نامحدود

پلان اقتصادی


 
480,000ریال
ماهانه

   تحویل فوری

   رم: 2 گیگابایت

   پردازنده: 1 هسته

   هارد: 20 گیگ SSD

   ترافیک : نامحدود

پلان پیشنهادی


 
650,000ریال
ماهانه

   تحویل فوری

   رم: 3 گیگابایت

   پردازنده: 2 هسته

   هارد: 25 گیگ SSD

   ترافیک : نامحدود

پلان پرفروش


 
790,000ریال
ماهانه

   تحویل فوری

   رم: 4 گیگابایت

   پردازنده: 2 هسته

   هارد: 30 گیگ SSD

   ترافیک : نامحدود

پلان حرفه ای


 
980,000ریال
ماهانه

   تحویل فوری

   رم: 6 گیگابایت

   پردازنده: 4 هسته

   هارد: 40 گیگ SSD

   ترافیک : نامحدود

پلان سازمانی


 
1,580,000ریال
ماهانه

   تحویل فوری

   رم: 8 گیگابایت

   پردازنده: 4 هسته

   هارد: 80 گیگ SSD

   ترافیک : نامحدود