سرورهای تیم اسپیک

بدون لگ - کیفیت بالا - کیفیت شرط اول ماست

سرور تیم اسپیک 128 نفره


 
49,000ریال
ماهانه

   ظرفیت: 128 نفر

   موقعیت سرور: ایران

   آپلود و دانلود: نا محدود

   مدیریت منابع: 100%

   مدت بکاپ گیری و اسنپ شات : روزانه

   دامنه اختصاصی: دارد

   پورت: دلخواه

سرور تیم اسپیک 256 نفره


 
79,000ریال
ماهانه

   ظرفیت: 256 نفر

   موقعیت سرور: ایران

   آپلود و دانلود: نا محدود

   مدیریت منابع: 100%

   مدت بکاپ گیری و اسنپ شات : روزانه

   دامنه اختصاصی: دارد

   پورت: دلخواه

سرور تیم اسپیک 512 نفره


 
120,000ریال
ماهانه

   ظرفیت: 512 نفر

   موقعیت سرور: ایران

   آپلود و دانلود: نا محدود

   مدیریت منابع: 100%

   مدت بکاپ گیری و اسنپ شات : روزانه

   دامنه اختصاصی: دارد

   پورت: دلخواه

سرور تیم اسپیک 1024 نفره


 
190,000ریال
ماهانه

   ظرفیت: 1024 نفر

   موقعیت سرور: ایران

   آپلود و دانلود: نا محدود

   مدیریت منابع: 100%

   مدت بکاپ گیری و اسنپ شات : روزانه

   دامنه اختصاصی: دارد

   پورت: دلخواه